“Plannen maak je niet achter je bureau. Daarom ga ik graag op pad om te horen en zien wat er speelt om ons heen. Met
s t u d i o dien wiersma werk ik aan sociaal ruimtelijke vraagstukken en ontwerpopgaves. Hoe? Altijd op zoek gaan naar het verhaal van de mensen en de plek!”
Nieuws & updates

Aan de slag bij gemeente Groningen

Aan de slag bij gemeente Groningen

Sinds september zit ik een paar dagen per week op het Gedempte Zuiderdiep. Als inhuurkracht versterk ik het team Stadsontwerp van de gemeente Groningen. Een mooie kans om bij te dragen aan mooie en uitdagende opgaves zoals woningbouw, energietransitie en wijkvernieuwing. En dat in mijn eigenste stad! – september 2018

Redactielid van Noorderbreedte

Redactielid van Noorderbreedte

Met trots zeg ik dat ik sinds begin dit jaar in de redactie zit van Noorderbreedte! Noorderbreedte is een onafhankelijk tijdschrift over het landschap en de leefomgeving in Noord-Nederland. Al meer dan 40 jaar staat het bekend om haar pakkende verhalen, mooie fotoreportages en kenmerkende vormgeving. En daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen! – september 2018

Dorpshuiskamer in Kolham komt dichterbij

Dorpshuiskamer in Kolham komt dichterbij

Sinds 2015 is het dorpshuisbestuur van Kolham plannen aan het smeden voor een toekomstbestendig en multifunctioneel dorpshuis. Vanuit Buurt-Assist ondersteun ik dit lokale initiatief met raad en daad. In 2017 zijn alle plannen en ideeën samen gekomen in bouwtekeningen, een projectplan, een raming en exploitatiebegroting. Afgelopen herfst zijn hiermee verschillende subsidies en fondsen aangevraagd. En met succes, de 5 ton die nodig is voor de verbouwing en uitbreiding is zo goed als binnen! Meer informatie vind je hier. – december 2017

‘Ik ben warm te krijgen voor alles’

‘Ik ben warm te krijgen voor alles’

Een interview met mij in tijdschrift Noorderbreedte! Voor de rubriek ‘Wie maakt Noord-Nederland’ mocht ik vertellen over mijn inspiratie en drijfveren. Een gesprek over het platteland, de landschappen van Hans Sas, burgerkracht en de geeltjes van Groningen. ‘We hebben lef en enthousiasme nodig om buiten de vaste problemen te denken.’ Lees hier het volledige interview. – juni 2017

Aardbevings: deze uitdaging vraagt het beste van ons

Aardbevings: deze uitdaging vraagt het beste van ons

Té lang ontbreekt het aan een duidelijke visie in aardbevingsgebied. Naar aanleiding van het bezoek van Rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef ik een artikel voor Roeg & Roem. Door na te denken over de regio als geheel kun je een context scheppen waarin perspectief is voor initiatieven en waarin gesteggel over regels en geld ondergeschikt is, aldus de Rijksbouwmeester. Lees hier mijn bijdrage. – mei 2017

Puzzelen aan de omgevingsvisie met Weststellingwerf

Puzzelen aan de omgevingsvisie met Weststellingwerf

De invoering van de nieuwe Omgevingswet heeft heel wat voeten in aarde. Maar in Weststellingwerf gaat de gemeente samen met de bewoners alvast aan de slag met de omgevingsvisie. Vanuit Roeg & Roem ben ik betrokken om zoveel mogelijk informatie op te halen en een constructief gesprek tussen gemeente en bewoners te stimuleren. Lees hier het artikel dat ik schreef naar aanleiding van de eerste inspiratie-avond op 11 april of bekijk het videoverslag. Een druk bezochte avond waarop een enorme betrokkenheid van de Weststellingwerfers duidelijk werd. – april 2017

Aan de slag met verdubbeling N33 Midden

Aan de slag met verdubbeling N33 Midden

De N33 tussen Zuidbroek en Appingedam wordt verdubbeld. Ik maak onderdeel uit van het ontwerpteam, dat getrokken wordt door Veenenbos en Bosch en Enno Zuidema. Dit jaar zullen we aan de slag gaan met een inpassingsvisie. Hier volgen een aantal scenario’s uit die nader onderzocht zullen worden. Zodra het voorkeursalternatief is gekozen, gaan wij weer aan de slag met een landschapsplan. Een uitdagende opgave! Meer informatie vind je hier. – oktober 2016

In het nieuws

In het nieuws

Roeg & Roem zorgt voor een frisse wind op het gebied van wonen en leefbaarheid in het Noorden. Collega Mette Wijling en ik vertelden erover in een interview met Noorderbreedte. Lees hier het hele artikel. – april 2016

Een eigen krant voor de Meijsters

Een eigen krant voor de Meijsters

Meij kan weer 10 jaar vooruit! Een dorpsvisie voor Uithuizermeeden, waar alle bewoners aan mee hebben gewerkt. Geen dik onderzoeksrapport, maar een eigen Meij-krant. Op dinsdag 5 april nam het college van B&W van de gemeente Eemsmond de krant enthousiast in ontvangst. En dit werd door de pers vast gelegd! Enno Zuidema en ik zetten een stap terug, maar het dorp gaat verder! Meer informatie vind je hier.april 2016

Peins, de schop in de grond!

Peins, de schop in de grond!

Nog geen jaar geleden zaten Sjoerd Nota en ik met de inwoners van Peins om tafel. Het dorp moest aantrekkelijk en verkeersveilig worden, zo werd er gezegd. De gemeente Franekeradeel heeft daad bij woord gevoegd en is begonnen met de eerste werkzaamheden. De ideeën van de bewoners worden werkelijkheid. Trots! – januari 2016

Meij klaar voor de toekomst

Meij klaar voor de toekomst

Nederlanders hebben het over Uithuizermeeden, maar Groningers spreken over Meij. Hoe kunnen we ons dorp leefbaar en weerbaar maken onder invloed van krimp, vergrijzing en de aardbevings? Met die vraag gaan Enno Zuidema en ik aan de slag. Dit doen we niet alleen, maar met het hele dorp. Dat er op de 1e dorpsavond ruim 100 mensen aanwezig waren toont de grote betrokkenheid. We gaan een bijzonder proces tegemoet! – oktober 2015

Een goed idee, maar dan? Buurt-Assist!

Een goed idee, maar dan? Buurt-Assist!

Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt. Daar komen prachtige plannen uit voort, nu alleen nog de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan? Samen met Karin Peeters van Territoria heb ik een een netwerk van expertisebureaus in Noord-Nederland opgericht met als doel initiatieven van bewonersgroepen te ondersteunen en te laten bloeien. Lees hier meer over Buurt-Assist of bekijk onze website! – augustus 2015

Peins, voor en door het dorp

Peins, voor en door het dorp

Verkeersonveilig en weinig aantrekkelijk. Zo denken de inwoners van Peins over hun eigen dorp. Daar gaat nu verandering in komen. Dit voorjaar gaat het dorp een traject in met de gemeente Franekeradeel, s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen om samen plannen te maken voor een mooi en veilig Peins. De eerste dorpsavond werd goed bezocht. Nu aan de slag met een enthousiaste bewonersgroep! Meer informatie vind je hier.mei 2015

Cursus landschappen van Noord Nederland

Cursus landschappen van Noord Nederland

In veel projecten die ik doe, vormt het landschap een belangrijk en structurerend element. Ik wilde daarom al langere tijd meer te weten komen over de noordelijke landschappen. Dit voorjaar volg ik de cursus Cultuurlandschappen van Noord Nederland aan de RUG in Groningen. Leren over de ontstaansgeschiedenis en cultivering van de zand-, zeeklei-kust- en veenlandschappen. Een aanrader! – april 2015

Samen plannen maken voor Oosterwolde

Samen plannen maken voor Oosterwolde

Oosterwolde gaat op de schop. Om de Houtwal te benadrukken als entree tot het centrum wil de gemeente Ooststellingwerf de kruising met de provinciale Venekoterweg aanpakken. s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte voor Iedereen hebben dit voorjaar 2 werksessies geleid om samen met de gemeente en de provincie de mogelijkheden te verkennen deze plek meer tot de verbeelding te laten spreken. Een constructieve werkvorm! Meer informatie vind je hier.april 2015

Presentatie wonen rond de molen in Burum

Presentatie wonen rond de molen in Burum

Op maandagavond 9 maart is het molenplan in Burum voor het eerst gepresenteerd aan het dorp. Begin 2014 hadden 2 dorpsbewoners het idee om een inbreidingsplan te ontwikkelen rond molen de Windlust. Samen met s t u d i o dien wiersma is een plan gemaakt dat voorziet in betaalbare woningen én dat bijdraagt aan mooi en leefbaar Burum. Meer informatie vind je hier.maart 2015

Projectleider bij Roeg & Roem

Projectleider bij Roeg & Roem

Roeg & Roem is een netwerkorganisatie voor de ruimtelijke praktijk en leefbaarheid in de noordelijke roemte. Sinds 2008 verbindt deze kennismakelaar op originele wijze professionals en bewoners. Vanaf februari werk ik als één van de projectleiders voor dit stoere projectbureau! Een mooie kans om een prikkelende bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van dorpen en wijken in Noord-Nederland. Houd de website in de gaten. – februari 2015

Second opinion traverse Surhuisterveen

Second opinion traverse Surhuisterveen

In 2015 zal de doorgaande route in Surhuisterveen opnieuw worden ingericht. De gemeente Achtkarspelen heeft reeds een inrichtingsvisie opgesteld, echter met de vraag aan s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen hier nog eens kritisch naar te kijken. Foto’s en sprekende schetsjes laten zien hoe het verkeerstraject meer kan worden verknoopt met haar context en historie. Zie hier het eindresultaat van een leuke en creatieve opdracht! – november 2014

Planvorming stationsgebied, Leeuwarden

Planvorming stationsgebied, Leeuwarden

Het stationsgebied in Leeuwarden gaat op de schop. En met de Culturele Hoofdstad 2018 in het vizier is de planvorming in een stroomversnelling gekomen. Namens het Kenniscentrum Shared Space adviseert s t u d i o dien wiersma de gemeente Leeuwarden over de inrichting. Doel is het stationsgebied de rode loper tot de binnenstad te laten worden en maximaal in te zetten op verblijfskwaliteit. Een mooie uitdaging met een spannende deadline! – november 2014

Werkatelier provinciale komtraversen

Werkatelier provinciale komtraversen

Op 30 september gingen Sjoerd Nota (Ruimte voor iedereen) en ik samen met de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen op zoek naar de ruimtelijke en verkeerskundige balans van provinciale komtraversen. Hoe kan de verbindingsfunctie van een provinciale weg samen gaan met de leefbaarheid van het dorp? De ervaringen zijn gebundeld in een inspirerend boekje en zullen meegenomen worden in de aankomende herinrichting van de komtraversen in Adorp en Sauwerd. – september 2014

Evaluatie Beursplein Leeuwarden

Evaluatie Beursplein Leeuwarden

In samenwerking met het kenniscentrum Shared Space heb ik een evaluatie gedaan van het recent heringerichte plein voor het oude Beursgebouw in Leeuwarden. In opdracht van de gemeente Leeuwarden is de verkeersafwikkeling op het plein geëvalueerd. In september zullen de conclusies en aanbevelingen aan de gemeente worden gepresenteerd. – augustus 2014