“Plannen maak je niet achter je bureau. Daarom ga ik graag op pad om te horen en zien wat er speelt om ons heen. Met s t u d i o dien wiersma werk ik aan sociaal ruimtelijke vraagstukken en stedenbouwkundige opgaves. Hoe? Altijd op zoek gaan naar het verhaal van de mensen en de plek!”

In het nieuws

Roeg & Roem zorgt voor een frisse wind op het gebied van wonen en leefbaarheid in het Noorden. Collega Mette Wijling en ik vertelden erover in een interview met Noorderbreedte. Lees hier het hele artikel. - april 2016

Een eigen krant voor de Meijsters

Meij kan weer 10 jaar vooruit! Een dorpsvisie voor Uithuizermeeden, waar alle bewoners aan mee hebben gewerkt. Geen dik onderzoeksrapport, maar een eigen Meij-krant. Op dinsdag 5 april nam het college van B&W van de gemeente Eemsmond de krant enthousiast in ontvangst. En dit werd door de pers vast gelegd! Enno Zuidema en ik zetten een stap terug, maar het dorp gaat verder! – april 2016

Zoek elkaar op!

Wat speelt er in de noordelijke roemte? Met het jaarthema Zoek elkaar op! gaat Roeg & Roem complexe en urgente uitdagingen in onze dorpen en steden niet uit de weg. Uitdagingen die vragen om nieuwe samenwerkingen. Met onze activiteiten on- en offline zetten we gezamenlijk een eerste stap. Op 31 maart hebben mede-projectleider Mette Wijling en ik het jaarprogramma gepresenteerd. – maart 2016

Buurt-Assist zoekt 2 pilots

Initiatieven van bewonersgroepen ondersteunen en laten bloeien. Daar staat Buurt-Assist voor. Dit jonge netwerk van expertisebureaus in Noord-Nederland wil een vliegende start maken en is daarom op zoek naar 2 pilots. Weet jij een lokaal initiatief dat op zoek is naar kennis en ondersteuning? Laat het ons weten! (s t u d i o dien wiersma is mede-oprichter van van Buurt-Assist) – februari 2016

Peins, de schop in de grond!

Nog geen jaar geleden zaten Sjoerd Nota en ik met de inwoners van Peins om tafel. Het dorp moest aantrekkelijk en verkeersveilig worden, zo werd er gezegd. De gemeente Franekeradeel heeft woord bij daad gevoegd en is begonnen met de eerste werkzaamheden. De ideeën van de bewoners worden werkelijkheid. Trots! – januari 2016

De mens achter de professional

Deze winter heeft Roeg & Roem een eigen leergang, de WIJKateliers. Rode draad is de U-theorie van Otto Scharmer. Klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het best simpel. Zet je petje af als professional en bekijk de vraag eens als mens! Want beleid, budgetten en regels staan een open blik en een luisterend oor vaak in de weg. Een leerzame ervaring, ook voor mij als projectleider. – december 2015

Meij klaar voor de toekomst

Nederlanders hebben het over Uithuizermeeden, maar Groningers spreken over Meij. Hoe kunnen we ons dorp leefbaar en weerbaar maken onder invloed van krimp, vergrijzing en de aardbevings? Met die vraag gaan Enno Zuidema en ik aan de slag. Dit doen we niet alleen, maar met het hele dorp. Dat er op de 1e dorpsavond ruim 100 mensen aanwezig waren toont de grote betrokkenheid. We gaan een bijzonder proces tegemoet! – oktober 2015

Een goed idee, maar dan? Buurt-Assist!

Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt. Daar komen prachtige plannen uit voort, nu alleen nog de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan? Samen met Karin Peeters van Territoria heb ik een een netwerk van expertisebureaus in Noord-Nederland opgericht met als doel initiatieven van bewonersgroepen te ondersteunen en te laten bloeien. Lees hier meer over Buurt-Assist of bekijk onze website! – augustus 2015

Een voorjaar vol actie

s t u d i o dien wiersma bestaat een jaar en timmert aan de weg! Het was een voorjaar vol actie met afwisselende projecten en inspirerende gesprekken. Voor veel projecten ben ik met bewoners opgetrokken en heb ik geprobeerd de energie en ideeën van onderop te ondersteunen. Leerzame trajecten voor alle partijen! Ook bij Roeg & Roem is er volop uitdaging en zijn we bezig met het smeden van nieuwe coalities binnen de dorps- en wijkvernieuwing. Een update vind je hieronder of bekijk de projectenpagina. – juni 2015

Peins, voor en door het dorp

Verkeersonveilig en weinig aantrekkelijk. Zo denken de inwoners van Peins over hun eigen dorp. Daar gaat nu verandering in komen. Dit voorjaar gaat het dorp een traject in met de gemeente Franekeradeel, s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen om samen plannen te maken voor een mooi en veilig Peins. De eerste dorpsavond werd goed bezocht. Nu aan de slag met een enthousiaste bewonersgroep! – mei 2015

Cursus landschappen van Noord Nederland

In veel projecten die ik doe, vormt het landschap een belangrijk en structurerend element. Ik wilde daarom al langere tijd meer te weten komen over de noordelijke landschappen. Dit voorjaar volg ik de cursus Cultuurlandschappen van Noord Nederland aan de RUG in Groningen. Leren over de ontstaansgeschiedenis en cultivering van de zand-, zeeklei-kust- en veenlandschappen. Een aanrader! – april 2015

Samen plannen maken voor Oosterwolde

Oosterwolde gaat op de schop. Om de Houtwal te benadrukken als entree tot het centrum wil de gemeente Ooststellingwerf de kruising met de provinciale Venekoterweg aanpakken. s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte voor Iedereen hebben dit voorjaar 2 werksessies geleid om samen met de gemeente en de provincie de mogelijkheden te verkennen deze plek meer tot de verbeelding te laten spreken. Een constructieve werkvorm! Bekijk hier het eindresultaat - april 2015

Cursus Werk aan de weg van start

Dinsdagavond 24 maart was de kick-off van de cursus Werk aan de weg. Inwoners uit Friese dorpen en wijken kwamen bijeen op de NHL hogeschool om antwoord op de vraag te krijgen wat zij zelf kunnen doen aan de leefbaarheid in hun woonomgeving. In samenwerking met VVN, Doarpswurk en NHL verzorgde s t u d i o dien wiersma deze leerzame avond. – maart 2015

Presentatie Molenplan Burum

Op maandagavond 9 maart is het molenplan in Burum voor het eerst gepresenteerd aan het dorp. Begin 2014 hadden 2 dorpsbewoners het idee om een inbreidingsplan te ontwikkelen rond molen de Windlust. Samen met s t u d i o dien wiersma is een plan gemaakt dat voorziet in betaalbare woningen én dat een impuls geeft aan de leefbaarheid van Burum. – maart 2015

Projectleider bij Roeg & Roem

Roeg & Roem is het noordelijk kennisplatform voor dorps- en wijkvernieuwing. Sinds 2008 verbindt deze kennismakelaar op originele wijze professionals en bewoners. Vanaf februari werk ik als één van de projectleiders voor dit stoere projectbureau! Een mooie kans om een prikkelende bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van dorpen en wijken in Noord Nederland. Houd de website in de gaten. – februari 2015

2015! Nieuwe projecten en uitdagingen

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Via deze weg wil ik iedereen een goed 2015 wensen! Voor s t u d i o dien wiersma liggen mooie uitdagingen en doelen in het verschiet. Ik blijf betrokken bij de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van stad en land. Maar daarnaast wil ik me meer gaan toeleggen op het ondersteunen van burgerkracht en de toekomstbestendigheid van onze dorpen. Een inspirerend jaar voor de boeg! - januari 2015

Second opinion traverse Surhuisterveen

In 2015 zal de doorgaande route in Surhuisterveen opnieuw worden ingericht. De gemeente Achtkarspelen heeft reeds een inrichtingsvisie opgesteld, echter met de vraag aan s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen hier nog eens kritisch naar te kijken. Foto’s en sprekende schetsjes laten zien hoe het verkeerstraject meer kan worden verknoopt met haar context en historie. Zie hier het eindresultaat van een leuke en creatieve opdracht! – november 2014

Planvorming stationsgebied, Leeuwarden

Het stationsgebied in Leeuwarden gaat op de schop. En met de Culturele Hoofdstad 2018 in het vizier is de planvorming in een stroomversnelling gekomen. Namens het Kenniscentrum Shared Space adviseert s t u d i o dien wiersma de gemeente Leeuwarden over de inrichting. Doel is het stationsgebied de rode loper tot de binnenstad te laten worden en maximaal in te zetten op verblijfskwaliteit. Een mooie uitdaging met een spannende deadline! – november 2014

Congres aan de Zwarte Zee, Bulgarije

Namens het Kenniscentrum Shared Space ben ik begin oktober afgereisd naar het congres ‘Wegen en Infrastructuur’ in Bulgarije. Hoewel het Shared Space concept hier nog weinig bekendheid heeft, was er veel interesse voor de presentatie. Naar aanleiding hiervan is er bovendien een overleg georganiseerd met de stadsbouwmeester van Sofia om van gedachten te wisselen over het centrum van de hoofdstad. Deze maand is ook het artikel gepubliceerd waarin mijn bijdrage is opgenomen (EngelsBulgaars). – oktober 2014

Werkatelier provinciale komtraversen

Op 30 september ging de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen een kijkje nemen in Friesland. s t u d i o dien wiersma en Ruimte voor iedereen (Sjoerd Nota) gingen samen met de deelnemers op zoek naar de ruimtelijke en verkeerskundige balans van provinciale komtraversen. Hoe kan de verbindingsfunctie van een provinciale weg samen gaan met de leefbaarheid van het dorp? De ervaringen zijn gebundeld in een inspirerend boekje en zullen meegenomen worden in de aankomende herinrichting van de komtraversen in Adorp en Sauwerd. - september 2014

Spreken over Active Mobility in Gdansk

Op 11 en 12 september heeft voor de 5e maal het Congress of Active Mobility plaats gevonden in Gdansk. Het congres besteedt aandacht aan innovatieve manieren van omgaan met de uitdagingen van de hedendaagse mobiliteit. Namens het Kenniscentrum Shared Space heb ik een presentatie gegeven over Shared Space en de effecten ervan. – september 2014

Na een goede start een mooie zomer

Vanuit de samenwerking met het kenniscentrum Shared Space van de NHL hogeschool in Leeuwarden zijn een aantal leuke projecten voortgekomen. Ook hebben de kennismakingen met collega´s uit het vakgebied voor voldoende plannen voor de toekomst gezorgd. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomer! - augustus 2014

Evaluatie Beursplein Leeuwarden

In samenwerking met het kenniscentrum Shared Space heeft s t u d i o dien wiersma een onderzoek uitgevoerd naar het plein voor het oude Beursgebouw in Leeuwarden. In opdracht van de gemeente Leeuwarden is de verkeersafwikkeling op het plein geëvalueerd. In september zullen de conclusies en aanbevelingen aan de gemeente worden gepresenteerd. - augustus 2014

Ballonvaren met de provincie Fryslân

Op uitnodiging van de provincie Fryslân mocht ik tijdens de Friese Ballonfeesten in Joure meevaren met de BOB-ballon. Tussen de buien door voeren we over de Friese Meren. Een fantastisch uitzicht! – juli 2014