“Plannen maak je niet achter je bureau. Daarom ga ik graag op pad om te horen en zien wat er speelt om ons heen.
Met s t u d i o dien wiersma werk ik aan ruimtelijke vraagstukken en ontwerpopgaves in dorp, stad en land.

Hoe? Altijd op zoek gaan naar het verhaal van de mensen en de plek!”
Thema's

Stad

Stad

In de stad komen veel opgaves samen op een beperkt oppervlak. Ik zie dit als een uitdaging waar ik me graag in vast bijt. Door opgaves slim te koppelen is er namelijk veel mogelijk! Ik werk graag vanuit een robuust ruimtelijk raamwerk waarin verschillende thema’s een plek krijgen. Als je de grote lijnen stevig hebt staan ontstaat er daarbinnen ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en maatwerk. Zo ga ik te werk…

Dorp

Dorp

Geen dorp is hetzelfde. Toch zijn er ook veel raakvlakken. Vanuit mijn kennis en ervaring weet ik waar kansen en bedreigingen liggen. Het verhaal van het dorp en haar bewoners vormen de basis voor een op plan op maat; van dorpsvisie tot in/uitbreidingsplan. Altijd met concrete handvatten om als dorp of gemeente meteen mee aan de slag te gaan. Zo ga ik te werk…

Mens

Mens

Iedereen ziet en ervaart zijn of haar leefomgeving weer anders. Door het gesprek met elkaar aan te gaan, ontstaan er nieuwe inzichten en ideeën. Een transparant proces vormt de basis voor een gedragen plan én begrip voor elkaar en eventuele lastige keuzes. Met gezamenlijke wandelingen en beeldende presentaties probeer ik de verbeeldingskracht en het enthousiasme bij alle betrokkenen aan te wakkeren. Zo ga ik te werk…

Natuur

Natuur

De afgelopen jaren ben ik, net als vele anderen, mij bewuster geworden van de verschraling van natuur en landschap en problemen door droogte en piekbuien. Een natuur inclusieve aanpak van onze leefomgeving is niet alleen nodig, maar ook nog eens ontzettend boeiend! Het is een waardevolle bouwsteen om tot een veerkrachtige leefomgeving te komen; beter bestand tegen uitdagingen die op ons afkomen én plezieriger om in te leven. Zo ga ik te werk…