"Er wordt nogal eens onderschat hoeveel tijd en energie bewoners in lokale initiatieven steken."

Buurt-Assist, helpt lokale initiatieven verder

Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt. Daar komen prachtige plannen uit voort, nu alleen nog de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan?

Buurt-Assist is een netwerk van expertisebureaus in Noord-Nederland opgericht met als doel lokale initiatieven te ondersteunen en te laten bloeien. Een breed scala aan expertises zijn samen gebracht binnen dit netwerk. Dit maakt het voor bewoners een laagdrempelige manier om hun initiatief met de nodige kennis te verrijken en verder te brengen.

Bij Buurt-Assist zijn de volgende expertises aangesloten:
ruimtelijke ordening | landschap | milieu | duurzaamheid | toerisme | architectuur | procesregie.

Meer weten? Bekijk de website van Buurt-Assist of neem contact op met Dien. Hieronder vind je een overzicht van initiatieven die door Buurt-Assist zijn of worden ondersteund.