"Maatwerk, samenwerken,
plannen concreet maken.
Dat is de kern van mijn aanpak."

s t u d i o dien wiersma

Plannen maak je niet achter je bureau. Daarom ga ik graag op pad om te horen en zien wat er speelt om ons heen. Sinds 2014 werk ik als zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper. Met s t u d i o dien wiersma richt ik mij op ontwerp- en advieswerk op verschillende schalen. Ruimtelijke opgaves in dorp, stad en land waarin ik de verbinding leg tussen ‘mensen’ en ‘stenen’. Hoe? Door op zoek te gaan naar het verhaal van de mensen en de plek! Maatwerk, samenwerken, plannen concreet maken en heldere communicatie vormen de kern van mijn aanpak

Wil je meer weten? Bel of mail gerust, dan spreken we af voor een kop koffie.

"Door opgaves slim
te koppelen is er
veel mogelijk!"

Zo ga ik te werk

 • Door slim te koppelen is er veel mogelijk! Ik werk graag vanuit een robuust ruimtelijk raamwerk waarin verschillende thema’s een plek krijgen. Als je de grote lijnen stevig hebt staan ontstaat er daarbinnen ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en maatwerk.
 • Mijn kracht ligt in het schakelen tussen schalen. Houvast zoeken in grotere structuren zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen; hoe kom je thuis? waar zet je je fiets?
 • Meningen kunnen verschillen, begrip voor elkaar is essentieel. Een transparant proces en met elkaar in gesprek blijven dragen hieraan bij. Door samen te werken ontstaan er vaak nieuwe ideeën, begrip voor elkaar én eventuele lastige keuzes.
 • Ik probeer uitdagingen om te buigen naar kansen! Vanuit mijn kennis en ervaring weet ik waar kansen en bedreigingen liggen en hoe dit om te zetten naar concrete plannen of handvatten. Met aandacht voor zowel korte als lange termijn bied ik bewoners en opdrachtgevers een perspectief op de toekomst.
 • Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Zien en beleven is daarom een belangrijk onderdeel in mijn aanpak. Visualisaties, wandelingen, sfeerbeelden vergroten de verbeeldingskracht én het enthousiasme bij alle betrokkenen.
 • We bouwen nú aan de toekomst. Hoe we onze leefomgeving inrichten heeft impact. Het is aan ons om daar bewuste en verantwoorde keuzes in te maken. Ik laat graag zien hoe dit kan!

over Dien

In 2008 heb ik mijn master Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft afgerond. Hierna heb ik 5 jaar bij een ontwerpbureau voor stedenbouw en architectuur in Brussel gewerkt en ben ik me steeds meer gaan focussen op de stedenbouwkundige schaal. In 2014 ben ik terug naar het Noorden verhuisd waar ik s t u d i o dien wiersma ben gestart.

Als zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper werk ik graag samen met andere bureaus om zo een integraal antwoord te bieden op uiteenlopende opgaves. Door de jaren heen was en ben ik betrokken bij verschillende netwerken, organisaties en gemeenten:

 • Tijdschrift Noorderbreedte | redactielid (2018 – 2023)
 • Gemeente Groningen | advies en ontwerp bij de wijkvernieuwing (2018 – heden)
 • Libau | advies en ontwerp voor ruimtelijke kwaliteit (2017 – 2018)
 • Kenniscentrum Shared Space | advies en onderzoek rond Shared Space-concept (2014 – 2017)
 • Roeg & Roem | projectleider bij het noordelijk platform voor dorps- en wijkvernieuwing (2015 – 2017)

Bekijk hier mijn volledige CV. Lees ook het interview in Noorderbreedte over mijn inspiratie en voorbeelden!