Buurt Assist, helpt lokale initiatieven verder

opdracht
eigen initiatief

samenwerking
Karin Peeters, Territoria

jaar en status
2015 – 2019

Buurt Assist, helpt lokale initiatieven verder

Als betrokken dorps- of wijkbewoner steek je graag wat energie en vrije tijd in je eigen buurt. Daar komen prachtige plannen uit voort, nu alleen nog de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan?

Als antwoord hierop ontwikkelde ik samen met Karin Peeters Buurt-Assist. Een netwerk van expertisebureaus in Noord-Nederland opgericht met als doel lokale initiatieven te ondersteunen en te laten bloeien. Een breed scala aan expertises zijn samen gebracht binnen dit netwerk. Dit maakt het voor bewoners een laagdrempelige manier om hun initiatief met de nodige kennis te verrijken en verder te brengen.

Bij Buurt-Assist zijn de volgende expertises aangesloten:
ruimtelijke ordening | landschap | milieu | duurzaamheid | toerisme | architectuur | procesregie.

Buurt-Assist was onder andere betrokken bij de verwezenlijking van een dorpshuiskamer in Kolham en bij het dorpshuis in Zuidwolde.