Bouwdoos Wijkvernieuwing Selwerd, visie voor een Groningse stempelwijk

opdracht
stedenbouwkundige visie en projectontwerper

locatie
Selwerd, Groningen

samenwerking
Stadsontwikkeling gemeente Groningen

opdrachtgever
gemeente Groningen

jaar en status
2018 – 2020

De na-oorlogse wijk Selwerd gaat de komende 10 jaar flink op de schop onder de naam Sunny Selwerd. Het is één van de vier wijkvernieuwingswijken in Groningen waar alle partners in de wijk samenwerken om de wijk zowel sociaal als fysiek een impuls te geven. De woningvoorraad wordt vernieuwd én er worden woningen toegevoegd, de aanleg van een warmtenet zal gepaard gaan met herinrichting van de straten, de (groene) openbare ruimte moet meer betekenis krijgen en klimaatadaptief worden en parkeren en mobiliteit vraagt om een andere aanpak. Om al deze ambities een plek te geven in de (schaarse) openbare ruimte moeten er soms lastige afwegingen worden gemaakt en ligt versnippering op de loer. In de Bouwdoos Selwerd zijn principes en uitgangspunten opgenomen van wijkniveau tot voordeur. Ze zorgen ervoor dat de wijk herkenbaar en samenhangend blijft en tegelijkertijd klaar voor de toekomst.

Bekijk hier de volledige Bouwdoos Selwerd (pdf). De Bouwdoos is afgerond, de komende jaren zullen de verschillende straten volgens deze principes worden ingericht.

Een sterke stedenbouwkundige onderlegger

Om een goede stedenbouwkundige visie te kunnen maken is het belangrijk om te snappen hoe een wijk in elkaar zit. Wat was de oorspronkelijke ontwerp gedachte, hoe zitten de straten in elkaar, waar wordt gespeeld etc. Hoewel 50 jaar na realisatie de openbare ruimte sleets en monotoon is geworden, is de stedenbouwkundige onderlegger van deze stempelwijk nog altijd sterk. Er liggen volop kansen voor een aangenamere en groenere leefomgeving én voor een betere aansluiting op stad en ommeland.

Doorbouwen op de oorspronkelijke ruimtelijke logica

Selwerd heeft een unieke ligging in de stad. Dichtbij de binnenstad en het Noorderstation, op steenworp afstand van het buitengebied en met een goede aansluiting op de ring. De Eikenlaan verbindt Selwerd met de naastgelegen wijken en voorzieningen. Tegelijkertijd zullen er in en rond de wijk een aantal ingrijpende ontwikkelingen plaatsvinden zoals de verstedelijking van de as Eikenlaan – Zernike Campus en het meebouwen aan de stedelijke verdichtingsopgave. De structuurschets 2030 toont uitgangspunten voor een aantal grotere stedelijke structuren. Hieraan gekoppeld worden een aantal verdichtingslocaties; nieuwe zwaartepunten in de wijk die voortbouwen op de oorspronkelijke ruimtelijke logica.

Van stempelwijk naar tuinwijk

Net als andere jaren ’60 wijken zit er veel ruimte in de stedenbouwkundige opzet; brede straten met voortuinen, gezamenlijke binnentuinen en groene randen. Hierdoor ontstaat de kans om Selwerd van stempelwijk te transformeren naar tuinwijk, waar het prettig wonen is. Dit kan door samen met bewoners het bestaande groen nieuw leven in te blazen en meer betekenis te geven en door groen toe te voegen in de vorm van bomen en plantvakken. Klimaatadaptatie en ecologie vormen hierbij een belangrijke bouwstenen.

Meer weten over de herinrichting van de straten? Klik hier.

Mijn rol als wijkstedenbouwer

  • Opstellen en bewaken van de stedenbouwkundige visie met bijbehorende ambities en principes. Met strategisch vooruitziende blik ontwerpen aan de samenhang in de wijk en de aansluiting op de stad. Oog voor wijk-, stempel- en straatniveau.
  • Mee-ontwerpen aan herinrichtings projecten. Aanjagen en inspireren om ambities te concretiseren in lopende projecten.
  • Betrokken bij verschillende sloop-nieuwbouw plannen van corporaties. Opstellen en bewaken van het ruimtelijk kader en het goed laten landen van een stevige verdichtingsopgave. Betrokken bij nieuwbouw van ca 850 woningen, variërend van rijwoningen tot hoogbouw.
  • Sociale betrokkenheid met de wijk en de doelgroep; voor wie doen we het? Actieve rol in bewonersprocessen en nauwe samenwerking met de corporaties.