Een volwaardige entree tot Oosterwolde

opdracht
ruimtelijke studie dorpsentree

locatie
kruising Venekoterweg – Houtwal, Oosterwolde

samenwerking
Sjoerd Nota, Ruimte voor iedereen

opdrachtgever
provincie Friesland

jaar en status
2015, afgerond

De provinciale Venekoterweg in Oosterwolde zal in de komende jaren een gedaantewisseling ondergaan, inclusief de kruising met de Houtwal. Op dit moment wordt deze kruising, welke als hoofdontsluiting naar het centrum staat opgetekend, overheerst door zwaar verkeer dat van en naar de aanliggende bedrijventerreinen gaat. s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen zijn gevraagd samen met de provincie Fryslân en de gemeente Ooststellingwerf de herkenbaarheid en ruimtelijke inpassing van de kruising te onderzoeken, waarbij oversteekbaarheid en doorstroming gewaarborgd blijft. Tijdens het proces is er veel aandacht besteed aan de wensen en belangen van de verschillende partijen en expertises met als resultaat een gezamenlijk en gedragen ontwerp.

Lees hier de volledige notitie.