Haalbaarheidsonderzoek Ecodorp Noordeland

opdracht
(ruimtelijk) haalbaarheidsonderzoek van het ecodorp

locatie
Ter Apel

samenwerking
Buurt-Assist

opdrachtgever
Ecodorp Noordeland

jaar en status
2015, afgerond

Ecodorp Noordeland is een bewonersinitiatief dat zich ten doel heeft gesteld om een kleinschalig, low impact, low budget woon-, leer- en werkgemeenschap te realiseren in het noorden van Nederland. Het Ecodorp richt zich op duurzaamheid op allerlei fronten en werkt vanuit een zelfsturende en sociaal betrokken gemeenschap. Buurt-Assist heeft samen met Noordeland de haalbaarheidsmogelijkheden van een locatie in Ter Apel onderzocht.