Herinrichting Peins, het dorp wordt weer dorp

opdracht
schetsontwerp doorgaande route en begeleiden bewonersproces

locatie
Dorpsstraat – Meester Frankstraat, Peins

samenwerking
Sjoerd Nota, Ruimte voor iedereen

opdrachtgever
gemeente Franekeradeel

jaar en status
2015, uitgevoerd

Peins is toe aan een opknapbeurt. De gemeente Frankeradeel faciliteert de planvorming hiervoor, maar de inhoud is zoveel mogelijk voor en door het dorp zelf bedacht. s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen hebben het traject begeleid en vertaalden de ideeën en wensen van de bewoners naar een haalbaar schetsplan. Tijdens de eerste dorpsavond luidde de conclusie: verkeersonveilig en weinig aantrekkelijk. In drie ontwerpsessies met een werkgroep van bewoners is er vervolgens gewerkt aan een veilig en mooi Peins. Er is gezocht naar ingrepen die passen in de kleinschaligheid en uitstraling van een dorpse omgeving. Want: “Een mooie inrichting nodigt uit tot mooi gedrag!”

Entrees, aanloopstraten en dorpskern
We onderscheiden drie verschillende gebieden; de entrees, de aanloopstraten en de historische dorpskern. Voor elk gebied hebben we een principe-oplossing bedacht die op de verschillende plekken in het dorp herhaald wordt en daardoor beter herkenbaar zijn. Hierdoor is het voor de verkeersdeelnemers duidelijk dat ze zich in de bebouwde kom bevinden en dat ze op bepaalde pleinen en kruisingen extra voorzichtig moeten zijn. Het proces is afgesloten met een inloopavond, bekijk hier de panelen met schetsplan. De gemeente heeft daad bij woord gevoegd en is in 2016 begonnen met de herinrichting.

Veilig en mooi
Met de herinrichting bereiken we meerdere doelen. We verlagen de snelheid en verhogen de oplettendheid van de weggebruikers. Dit doen we met ingrepen en maatregelen die het dorp tegelijkertijd ook mooier maken. Borden en drempels vermijden we daarbij zoveel mogelijk. In plaats daarvan zoeken we naar ingrepen die passen in de kleinschaligheid en uitstraling van de dorpse omgeving.

Het proces is afgesloten met een inloopavond, bekijk hier de panelen met schetsplan. De gemeente heeft daad bij woord gevoegd en is in 2016 begonnen met de herinrichting.