Herinrichting straten – wijkvernieuwing Selwerd (Groningen)

opdracht
gefaseerde herinrichting straten

locatie
Selwerd, Groningen

samenwerking
Stadsontwikkeling gemeente Groningen, Erik Overdiep, Kees van Bohemen

opdrachtgever
gemeente Groningen

jaar en status
2018 – heden, deels in uitvoering

De na-oorlogse wijk Selwerd is één van de vier Groningse wijkvernieuwingswijken en gaat de komende 10 jaar flink op de schop. Eén van de ingrepen is de aanleg van een warmtenet, gecombineerd met herinrichting van de straten. Hiermee ontstaat de kans de sleetse en monotone straten een kwaliteitsimpuls te geven én toekomstbestendig te maken. In de straten lijkt er soms een gevecht om de ruimte te ontstaan; bomen, kabels en leidingen, parkeren, stoep en rijbaan en daarnaast ook klimaatadaptatie en de energietransitie vragen allemaal ruimte. Het afstemmen van boven- en ondergronds wensen en eisen is een ingewikkelde puzzel. Door goede samenwerking tussen ontwerpers en ingenieurs zijn de puzzelstukjes mooi in elkaar gevallen.

Werken aan klimaatadaptatie en energietransitie

Selwerd wordt aangesloten op het warmtenet met een ondergronds buizenstelsel. Er komen hemelwaterbuizen om regenwater op oppervlaktewater te lozen in plaats van op het riool. En door verharding om te vormen tot groen wordt er een antwoord geboden op piekbuien, droogte en hitte.

Bomen als kapitaal van de wijk

De straatbomen in Selwerd hebben een grote beeldbepalende waarde. Daarnaast dragen bomen bij aan de ecologie in de wijk en het verlagen van hittestress. De groeicondities zijn echter niet optimaal en de afgelopen 10 jaar zijn er veel bomen verloren gegaan. De herprofilering van de straten is een uitgelezen kans om in te zetten op een duurzaam bomenbestand. Behoud van bestaande bomen wordt gecombineerd met aanplant van nieuwe bomen. Zo zal de wijk niet te maken met kaalslag.

Leefbare straten

Het huidige straatbeeld wordt sterk gedomineerd door geparkeerde auto’s; batterijen blik in sommige straten zelfs half op de stoep. Vaak ook door autobezitters van buiten de wijk of forensen. Door betaald parkeren in te voeren komt er meer grip op de parkeersituatie in de wijk. In plaats van op de rijbaan te parkeren komen er parkeervakken op de stoep. Waar kan wordt dit zoveel mogelijk afgewisseld met bomen, zodat het blik in beeld verzacht wordt. Als overdag veel auto’s de wijk uit zijn, komt er extra ruimte beschikbaar voor wandelen en spelen op de stoep. Goede ondergrondse boomvoorzieningen moeten voorkomen dat scheefliggende stoeptegels voor vervelende situaties zorgen.

Prettig wandelen in een doorwaadbare wijk

De oorspronkelijke opbouw van de stempels, met verschillende voetpaden die naar een autovrije binnentuin leiden, maken Selwerd tot een doorwaadbare wijk. Door de jaren heen is dit zachte netwerk verloederd geraakt. Een belangrijke ingreep om het zachte netwerk nieuw leven in te blazen is de introductie van oversteekplekken ter hoogte van de woonpaden. Door een licht hoogteverschil en het gebruik van ander materiaal ontstaat er een attentievlak dat snelheidsremmend is en dat veilig oversteken mogelijk maakt. Bovenstaande ingrepen moeten het de Selwerders het zo makkelijk mogelijk maken om te gaan wandelen; voor een ommetje of voor een boodschap.

De herinrichting van de straten is gebaseerd op de ambities en principes uit de Bouwdoos Selwerd, een ruimtelijke visie op de wijk. Meer weten over de Bouwdoos? Klik hier.

Werk in uitvoering

De komende jaren zullen de verschillende straten in Selwerd op de schop gaan. Hieronder een aantal foto’s van de vorderingen in de Berkenlaan en de Mispellaan.