Kenniscentrum Shared Space

opdracht
onderzoek en advies

opdrachtgever
Kenniscentrum Shared Space, NHL Leeuwarden

jaar
2014 – 2015

Shared Space is een vernieuwende manier om onze openbare ruimte te ontwerpen en te gebruiken, waarbij er aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, mensen en hun sociale activiteiten. Verkeer en de bijkomende infrastructuur is ondergeschikt. Bij gedeelde ruimte moet er altijd gezocht worden naar de juiste balans tussen stromen en verblijven. Het kenniscentrum Shared Space van de NHL Hogeschool in Leeuwarden doet hier onderzoek naar en geeft hierover advies. In 2014 en 2015 ben ik actief betrokken geweest bij verschillende projecten in een onderzoeks- en adviesrol. Binnen een team van verkeerskundigen belichtte ik juist de stedenbouwkundige kant van het concept.

Relevante projecten

  • Herinrichting stationsgebied Leeuwarden | Maximaal inzetten op verblijfskwaliteit met oog voor grote intensiteiten fietsers en voetgangers, auto- en busverkeer. Adviesrol bij het schetsontwerp. | i.o.v. gemeente Leeuwarden
  • Werkatelier provinciale komtraversen | Hoe kan de verbindingsfunctie van een provinciale weg samen gaan met de leefbaarheid van het dorp? Deze vraag stond centraal in een werkatelier voor de afdeling Verkeer & Vervoer van de provincie Groningen | i.o.v. provincie Groningen
  • Evaluatieonderzoek stromen en verblijven | Een evaluatie van de herinrichting van het Beursplein in Leeuwarden volgens Shared Space principes | i.o.v. gemeente Leeuwarden