Onderzoek ‘eilanderf’ Schiermonnikoog

opdracht
onderzoek naar de uitwerking van een erfzone binnen de dorpskom

locatie
Schiermonnikoog

in samenwerking met
Ruimte voor iedereen, Sjoerd Nota

opdrachtgever
 gemeente Schiermonnikoog

jaar en status
2023, lopend

Het college van Schiermonnikoog heeft in haar uitvoeringsprogramma opgenomen dat in de dorpskom van Schiermonnikoog een erf zal worden ingericht. Dit besluit is een vervolg op de proef waarbij het centrum gedurende de zomerperiode is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. In deze studie doen we onderzoek naar een eigentijdse uitwerking van het verkeersconcept van het erf voor de De Gemeente Schiermonnikoog. Wat is de best passende afbakening van het erf en welke inrichtingsprincipes horen hier bij?

In het najaar van 2023 wordt het onderzoek afgerond.