Een dorpshuiskamer voor Kolham

opdracht
procesondersteuning bottom-up initiatief dorpshuis ’t Mainschoar

locatie
Hoofdweg 81a, Kolham

samenwerking
Buurt-Assist

opdrachtgever
Stichting Dorpshuis Kolham

jaar en status
2016 – 2018

Kolham is een Gronings dorp dat te maken heeft met het wegtrekken van voorzieningen, vergrijzing en aardbevingsproblematiek. Het bestuur van dorpshuis ’t Mainschoar laat het er echter niet bij zitten en is sinds 2015 al plannen aan het smeden voor een toekomstbestendig en multifunctioneel dorpshuis. Bouwkundige kennis en expertise is volop in het dorp aanwezig, maar het bleef steeds steken op het schrijven van een plan van aanpak. En hoe zit het nou met het aanvragen van subsidies? Sinds 2016 is s t u d i o dien wiersma vanuit Buurt-Assist betrokken als procesondersteuner.

’t Mainschoar veur mekoar
Ontmoeten is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid van het dorp en het samen redzaam zijn van de gemeenschap; twee belangrijke thema’s voor de toekomst. Om optimaal op de sociale behoeften van alle Kolhamsters in te kunnen spelen, zijn er een aantal bouwkundige ingrepen nodig. Parallel wordt er aan een breder aanbod van activiteiten en faciliteiten gewerkt. Daarom staat in het ‘nieuwe’ dorpshuis de huiskamer centraal. Deze ontmoetingsplek voor jong en oud heeft als motto ‘uit maar toch thuis’. Een plek voor een kop koffie en het lezen van de krant. Maar ook met voldoende aanleiding en activiteiten om elkaar regelmatig te ontmoeten. Door de verbouwing en uitbreiding met huiskamer wordt het dorpshuis een multifunctionele en laagdrempelige ontmoetingsplek waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten.

 

Procesondersteuning
Als initiatiefnemend bestuur komt er veel op je af. De verbouwing en uitbreiding is op ruim 5 ton geraamd en vraagt om grote betrokkenheid en kennis van zaken van het bestuur. Buurt-Assist geeft richting aan het proces, schrijft het projectplan, schuift aan bij overleggen met externe partijen en vraagt subsidies aan. Voorop staat de samenwerking met de bestuursleden en het dorp, met als doel hun ambities te verwezenlijken. Meerdere inspraakavonden liggen dan ook ten grondslag aan het plan.

Stand van zaken
In 2017 zijn alle plannen en ideeën samen gekomen in bouwtekeningen, een projectplan, raming en exploitatiebegroting. Met deze plannen zijn met succes verschillende subsidies en fondsen aangevraagd. In 2018 zullen de plannen tot uitvoering worden gebracht!

Klik hier om het projectplan te zien.
Lees hier een interview met voorzitter Michel de Boer.