Second Opinion inrichtingsvisie Surhuisterveen

opdracht
second opinion inrichtingsvisie doorgaande route Surhuisterveen

locatie
Blauwhuisterweg – Gedempte Vaart – Jan Binneslaan, Surhuisterveen

samenwerking
Sjoerd Nota, Ruimte voor iedereen

opdrachtgever
Gemeente Achtkarspelen

jaar en status
2014, afgerond

In 2015 zal de doorgaande route in Surhuisterveen opnieuw worden ingericht. De gemeente Achtkarspelen heeft reeds een inrichtingsvisie opgesteld, echter met de vraag aan s t u d i o dien wiersma en verkeerskundig bureau Ruimte Voor Iedereen hier nog eens kritisch naar te kijken. Foto’s en sprekende schetsjes laten zien hoe het verkeerstraject meer kan worden verknoopt met haar context en historie. Daarnaast worden een aantal praktische aanbevelingen meegegeven om tot een aantrekkelijk en veilige route te komen.

Zie hier het eindresultaat van een leuke en creatieve opdracht!