Herstructureren en verdichten in Selwerd (Groningen)

opdracht
structuurschets en stedenbouwkundige uitgangspunten voor herstructuren en verdichten binnen de wijk

locatie
Selwerd, Groningen

opdrachtgever
gemeente Groningen

jaar en status
2021, van uitgevoerd tot lopend

Herstructurering sociale woningen Selwerd

Na 60 jaar is een groot deel van het corporatief bezit in Selwerd (Groningen) toe aan grondig onderhoud. Bovendien heeft ook de stad Groningen te maken met een woningopgave. Op meerdere plekken in de wijk kiezen de corporaties, in samenspraak met de gemeente Groningen, voor sloop – nieuwbouw, gecombineerd met verdichten. Dit leidt tot een aantal grote herstructureringsprojecten.┬á

Belangrijke kapstok voor deze herstructureringsprojecten is de structuurschets van de toekomstige ruimtelijke opbouw van de wijk. Inspiratie voor deze schets is de oorspronkelijke opbouw van de wijk met een dynamisch raamwerk met daarin rustige woonbuurten. Langs het raamwerk met de belangrijkste verkeersaders en grotere openbare ruimtes is er volop ruimte voor verdichting, zonder de rustige woonbuurten te belasten.

Bij de verdere uitwerking van de verdichtingslocaties wordt er een stedenbouwkundig plan opgesteld waarbij aandacht is voor passende stedenbouw en architectuur in de context van een na-oorlogse stempelwijk. In het stedenbouwkundig plan wordt het beoogde programma getest en de belangrijkste principes vast gelegd, zoals woonprogramma, de parkeeroplossing en de overgangen tussen de private woning en de openbare ruimte.

De verschillende verdichtingslocaties vormen ieder een op zich zelf staand project met een eigen proces met de betreffende corporatie. Op alle aangeduide locaties lopen op dit moment studies dan wel concrete herstructureringsprojecten waarvan sommige al zijn uitgevoerd. Deze projecten samen tellen circa 950 wooneenheden.

Mijn rol namens de Gemeente Groningen:

  • opstellen van de structuurschets en het bewaken van de stedenbouwkundige samenhang in de wijk
  • het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten per locatie (nadere uitwerking van de structuurschets verdichting)
  • het begeleiden van de fase waarin het stedenbouwkundig plan en het structuurontwerp wordt gemaakt (richting omgevingsvergunning)
  • begeleiden van de ontwerpfase van de verschillende gebouwen (richting bouwvergunning)
  • begeleiden en ontwerpen van de buitenruimte en het openbaar gebied

De oorspronkelijke opbouw van de wijk met hoogteaccenten in het centrum en aan de groene randen.

De nieuwe structuurschets geeft richting aan de nieuwe ruimtelijke opbouw van de wijk. De herstructurering van het corporatief bezit is een kans om ook te verdichten. Hiermee wordt niet alleen meegebouwd met de woningopgave van de stad Groningen. Door woningen in het middenhuur- en koopsegment aan te bieden komt er een diverser aanbod in de wijk.

Er worden drie nieuwe motieven in de wijk ge├»ntroduceerd, roze, blauw en geel. Op deze plekken is ruimte voor verdichting vanwege de ligging aan het raamwerk met de grotere verkeersaders of aan de groene randen van de wijk. De afbeeldingen hieronder tonen de ontwikkelingen in het blauwe motief. Hier gaat woningcorporatie 4 stempels slopen. De nieuwbouw, met verdichting, van de eerste stempel is in 2023 gereed. De andere 3 stempels zitten in planvormingsfase. Voor dit gebied is gekozen voor een woonpark. Door het parkeren op twee plekken te integreren in de woongebouwen is het gehele gebied autovrij. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een groenere inrichting van het gehele gebied. Door aan de Eikenlaan fors te verhogen wordt er een flinke verdichting gerealiseerd onder het motto ‘mengen door verdichten’. Het stedenbouwkundig plan is door MUST opgesteld, in samenwerking met Kort Thielens Architecten.