Verdubbeling N33 Midden, inpassingsvisie en landschapsplan

opdracht
inpassingsvisie en landschapsplan voor verdubbeling N33 Midden

locatie
N33 Midden (Zuidbroek – Appingedam)

samenwerking
Enno Zuidema, Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten

opdrachtgever
projectorganisatie N33 Midden (samenwerking provincie Groningen en Rijkswaterstaat)

jaar en status
2016 – 2017

Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken gezamenlijk aan de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.

Inpassingsvisie brengt kansen en knelpunten in kaart
De eerste stap was een analyse maken van thema’s als landschap, cultuurhistorie, nederzettingen en dorpen, landbouw, water en natuur, bereikbaarheid en energielandschap. Deze analyse vormde de opstap naar een ruimtelijke visie: de visie op het gebied en de ruimtelijke positie van de N33 Midden daarbinnen. Hierin zijn er ruimtelijke ambities voor de inpassing van de weg meegegeven. De Inpassingsvisie zelf neemt de daadwerkelijke ingreep onder de loep. Welke ontwerpopgave volgt uit de wegverbreding en de aanpassing van aansluitingen? Welke kansen kunnen er voor het omliggende gebied ontstaan bij de realisatie van de wegverbreding? Hiervoor is een ontwikkelingsperspectief getoond, compleet met mogelijkheden en voorwaarden.

Van voorkeursalternatief naar landschapsplan
Vanuit de Inpassingsvisie worden er verschillende scenario’s nader onderzocht. Na de keuze voor een voorkeursalternatief zal er verder worden gewerkt aan een landschapsplan. Dit zal vermoedelijk in 2018 zijn.

Kijk ook op de website N33 Midden.