Weststellingwerf puzzelt samen aan de omgevingsvisie

opdracht
begeleiden samenwerking van gemeente en bewoners bij opstellen omgevingsvisie

locatie
gemeente Weststellingwerf

samenwerking
vanuit Roeg & Roem, ism Marleen van der Werff

opdrachtgever
gemeente Weststellingwerf

jaar en status
2017, afgerond

Weststellingwerf werkt in 2017 aan haar Omgevingsvisie. Dit is een integrale visie voor de lange termijn waarin verschillende thema’s en uitdagingen worden verknoopt. In Weststellingwerf heeft de gemeente er voor gekozen de Weststellingwerfsters bij dit proces te betrekken. Roeg & Roem werd gevraagd 6 thema-avonden te begeleiden waarin bewoners hun ideeën en behoeften over de toekomst van hun woon-, werk- en leefomgeving aan konden geven. Als projectleider van Roeg & Roem was ik samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor het begeleiden van deze avonden met als doel zoveel mogelijk informatie op te halen en een constructief gesprek tussen gemeente en bewoners te stimuleren.

Inspirerende locatie en prikkelende werkvorm
De leefomgeving kan soms heftige discussie oproepen, waarbij meningen en belangen verschillen. Maar los van het persoonlijke belang is er ook een algemeen belang. Om de gemene delers boven te krijgen gingen bewoners, ondernemers, professionals, raadsleden en bestuurders het gesprek met elkaar aan. Tijdens werksessies werden er ‘gepuzzeld’ op de verschillende thema’s. Waar word je blij van? Wat frustreert je? Maar ook met de blik vooruit. Wat kan ik daar als bewoners aan doen? En wat heb ik nodig van andere partijen zoals de gemeente? Elke avond werd op een andere, toepasselijke locatie georganiseerd.

Bekijk hier de werkvorm met het puzzelstuk. Het eindresultaat van de omgevingsvisie zelf is hier te zien.