Wonen rond de molen in Burum

opdracht
stedenbouwkundige studie voor inbreidingswijk

locatie
Burum

opdrachtgever
initiatiefnemers uit het dorp

jaar en status
2015, afgerond

Burum is een levendig dorp, met de hervormde kerk, de molen en de dorpsstraat als beeldbepalende elementen. Begin 2014 kregen 2 dorpsbewoners het idee om een inbreidingsplan te ontwikkelen rond molen de Windlust. s t u d i o dien wiersma werd gevraagd hiervoor een plan te maken dat optimaal is ingebed in het bestaande weefsel. Het plan is meer dan nieuwbouw alleen; het speelt in op de vraag naar betaalbare woningen en is tevens een impuls voor de leefbaarheid van Burum. Met het molenplan wordt er een kwaliteitsslag gemaakt in het straatbeeld van de dorpskern, krijgt de molen een meer centrale plek in het dorp en ontstaat er een logisch recreatief wandel- en fietsparcours. Samen met de dorpsbewoners en de gemeente wordt nu de haalbaarheid van het plan getoetst.